What You See Is What You See, 2015.

(Exhibition text – DA)

Stig Brøgger, What You See Is What You See

01. oktober – 07. november 2015

 

Stig Brøgger var i 1960’erne med til at udvikle pop, minimal art og konceptkunst i en dansk sammenhæng, og har siden hen i forskellige medier fastholdt sin interesse for mødet mellem kunst, industrialisering og massekultur. I sine malerier forholder SB sig ofte direkte til allerede eksisterende billeder fra massemedierne, tryksager og fotografier, eller helt generelt ting der findes i verden, som gøres til genstand for forenkling, forskydning og omdannelse til nye billeder. Han har i årenes løb også været optaget af abstrakt og geometrisk abstraktion i forlængelse af denne tilgang. Et ekspressivt penselstrøg har her samme værdi som fx et foto af en blomst, eftersom de begge er billedelementer og tegn.

 

Den aktuelle udstilling består af flere serier af malerier lavet efter 2012. Værkerne forholder sig hovedsageligt til begrebet farveprøver – billeder, der normalt produceres som undersøgende forarbejder eller prøver før udførelsen af det endelige værk. Farveprøver tilhører processen mere end resultatet. De har en markant spontanitet og livlighed, en åbenhed for pludselige tilskyndelser og en oplagt forbindelse til atelieret som sted. Ved at bruge farveprøvens æstetik problematiserer SB forbindelsen mellem overflade, perception og farvens substans. Det potentielle aspekt i billederne giver dem en anden åbenhed end et værk, hvor tilblivelsen er skjult. Det bringer tankerne hen på maleren Frank Stellas beskrivelse af maleri som “færdige ideer uden konklusion”.