Suburban Life – Photography as Painting, 2013.

(Exhibition text – DA)

Stig Brøgger, Surburban Life – Photography as Painting

01. marts – 06. april 2013

 

Stig Brøggers nye fotografier er fokuseret på landskaber, legetøjsfigurer, bygninger, neonskilte, julepynt, malerier, blomster, egne tidligere værker, film og tegnefilm, rejsefotografier, billeder fra nettet og mange andre motiver, fra det personlige til det almene, og fra Barnett Newman til Søren Spætte. Fotografierne adskiller sig markant fra hinanden både farvemæssigt, stofligt, teknisk og i deres varierende afstand eller nærhed til motiverne. De veksler mellem kitsch og kritik, mellem dokumentarisme og psykedelisk æstetik, mellem forstads-tristhed og naturfascination. De mange kontraster er samlet i en overordnet geometrisk struktur, som inviterer til at søge efter ligheder og sammenfald på kryds og tværs af billederne. Fotoserien, som består af i alt 44 plancher med 6 fotografier på hver, minder om et kalejdoskop, hvor kompositionen afhænger af den der ser, og hvor delene i princippet kan forbindes på uendeligt mange måder. Fotografierne udgør som helhed et mangfoldigt og inkluderende katalog over livet i forstæderne, i direkte forlængelse af Stig Brøggers eget liv og tidligere værker.

 

Udover fotoserien viser Stig Brøgger desuden en række hexagon-skulpturer fra 1960’erne, som blandt andet blev udstillet på gruppeudstillingen Anonymiteter i Lund og Ungdomsbiennalen i Helsinki. Skulpturerne er en særlig variant af 1960’ernes minimal og object art, som de let afviger fra ved – som sekskanter – at befinde sig et uafgjort sted mellem cirklen og kvadratet. Brøgger arbejdede i nogle år med at udforske hexagonformen, som han producerede i både gennemsigtige og bemalede udgaver, i materialer som træ, glas og stof, og placeret på vægge og gulve. Sammenligner man skulpturerne på den aktuelle udstilling bliver en række modsætninger synlige mellem bemaling og gennemsigtighed, flade og rum, kropsskala og modelskala, og mellem original og kopi. Mange af disse modsætninger kan også spores i fotografierne, omend her formuleret i en mere henvisende sammenhæng. Da den store hexagon-skulptur af glas oprindeligt blev vist i Helsinki i 1969 var der på siderne af skulpturen monteret fotografier. I den aktuelle installation er disse fjernet, men fotografierne er så til gengæld vandret ud på væggene, som en billedlig horisont for den gennemsigtige figur.