Seriel horisontal koreografi, 2013.

(Exhibition text – DA)

Pernille With Madsen, Seriel horisontal koreografi

23. januar – 23. februar 2013

 

Pernille With Madsens udstilling på Galleri Susanne Ottesen konfronterer beskueren med skæringspunktet mellem det 2-dimensionelle og det 3-dimensionelle, mellem rumlighed og flade. Ved at forvrænge og ændre den rumlighed, vi er fortrolige med, søger Pernille With Madsen at bevidstgøre os om de arkitektoniske rammer, som omgiver vores liv. I værkerne etableres en scene, som beskueren kan genkende, hvorefter der introduceres et kollaps af rum og flade gennem spejlinger, perspektiviske forvrængninger eller sammenklip.

Pernille With Madsen fremsætter ikke løsningsforslag, men arbejder med beskuerens bevidstgørelse af rumlighed og serialitet. Som beskuer bliver man stillet overfor en tilsyneladende stringent arkitektonisk virkelighed, der samtidigt opstiller uløselige perspektiviske dilemmaer. Dybde og flade mødes i et grænseland, hvor de synes at ophæve hinanden. Som beskuer mister man orienteringen og bliver usikker på, hvad og hvordan man ser.

Gennem opløsningen af rummet introduceres det absurde som en form for eskapisme, en frigørelse fra de vante rammer, opfordrende til fortabelse og frigørelse men stadig forankret i virkeligheden. Værkerne sondrer på denne måde mellem det reelle og det konstruerede rum, det perciperede og det mentale.