Kehnet Nielsen

Poets of Troy, 2018.

(Exhibition text – DA)

P o e t s o f T r o y
N o t h i n g t h a t c o u l d h a v e b e e n y o u r s
E x i s t s a n y m o r e

24. november 2017 – 13. januar 2018

 

Udstillingen består af malerier, der er bygget op af tekst, figuration og abstraktion.
En del af de tekstfragmenter, der ses på malerierne, stammer fra P B Shelleys lange digt:
Ode To The West Wind. Et langt, episk dramatisk digt, fyldt med metaforer og naturhenvisninger.

 

I malerierne optræder teksterne som en form for figuration. Som en stedfortræder og bærer af en tabt betydning og en opfattelse af naturen som en metafor for en tabt romantisk ide og perception, der tilsyneladende ikke mere, alene som afbildning, og iagttagelse, kan tjene til en erkendelse og forståelse imellem mennesket og naturen. Alligevel består malerierne også formmæssigt af naturfragmenter og figurationer, som en mulig længsel efter sammenhæng og mening i en verden, der er evigt præget af forandring og udfordringer, politisk, socialt, energimæssigt og klimatisk. Denne opfattelse af tab; at verden er ved at gå under i klimaforandringer og politiske konflikter, er dog kun af sekundær betydning, og ville som kunstnerisk motiv, blot være en tarvelig og banal kliché. Den egentlige baggrund for disse, i enhver forstand, abstrakte forestillinger, og formmæssige opfindelser, hviler udelukkende på personlige eksistentielle relationer, med en særlig interesse for maleriets tavse udsagn, og det poetiske sprog, hvis evne til at forandre og forvandle, og genskabe det der er gået tabt, på mange måder spejler naturen, det sete og det sansede.

 

 

Kehnet Nielsen, november 2017

 

With The Flies

 

Poets of Troy

Nothing that could have been yours

Exists anymore

Not temples not gardens
Not poetry

You are free
Admirable poets of Troy

– Roberto Bolańo