Inger Marie Hahn Møller

Introduktion: Richard Deacon

(DA)

Richard Deacon (f. 1949) har haft en fremtrædende plads på såvel den britiske som den internationale kunstscene siden 1980’erne. I hans skulpturer arbejder han med en skala, der rækker fra objektet til det monumentale, og de strukturer, han skaber, relaterer sig til såvel kroppen og det anatomiske som til det arkitektoniske og industrielle. Op igennem hans produktion har RD arbejdet med en række forskellige materialer, der spænder over træ, stål, PVC, glas, fotografi og på det seneste ler. I denne mangfoldighed af materialer arbejder RD med dels at aftvinge det enkelte materiale så mange udtryk som muligt og dels at undersøge en given forms forskellige udtryksmuligheder og karakterer, der vil variere alt efter medie, materiale, skala og bearbejdning.

 

Denne optagethed af materialerne og deres konstruktionsmæssige potentialer er gennemgående i RD’s produktion og i hans fortløbende søgen efter nye formmæssige udtryksmuligheder. De ofte uventede skalaer forbinder sig med den ligeledes uventede brug af materialer, hvor RD bearbejder og manipulerer et givent materiale på måder, der kan synes helt unaturlige for dette materiale. Således tvinder, twister og svinger RD’s enorme træskulpturer sig ud i helt nye former, der på én og samme tid lader træets iboende karakteristika – årer, knaster og ar – skinne igennem og samtidig presser og tvinger træet ud i former, der ikke synes mulige for træ. I andre værker krænger RD nærmere vrangen ud på en ellers kendt form eller et ellers fortroligt materiale, eller han skaber rum i former og materialer, der ellers ikke er hule og rummelige. RD’s skulpturer er således på det nærmeste umulige, men rummer samtidig følelsen af, at netop alt er muligt, og at netop denne form er den helt rigtige og evidente for netop dette udtryk. Således kommer RD’s ved første øjekast veldefinerede, skarpe og rene udtryk til at indeholde en hel række kontrasterende forhold, der giver udtrykket frugtbar modstand, dobbelttydighed og udefinerbarhed: Indre versus ydre, dybde versus flade, ret versus vrang, lethed versus tyngde, hårdhed versus blødhed, umulighed versus evidens.

 

I de seneste år har RD som nævnt tillige påbegyndt en udforskning af leret og lerets iboende karakteristika. Dette har frembragt en række keramiske skulpturer, der dels benytter sig af lerets blødhed i konstruktionsfasen, og dels leger med lerets udtryk i det endelige resultat, hvor leret ofte tvinges op i skalaer og formater, der ikke umiddelbart forbindes med keramik, samt i stramme, geometriske former og udtryk, der ligger langt fra lerets blødhed. Disse keramiske værker betoner spillet mellem det hårde og det bløde, det solide og det skrøbelige, såvel som at selve teknikken i opbygningen af de gigantiske lerformer, hvor leret både modelleres op og samtidig skæres væk eller udhules, ligeledes bliver en udforskning af spillet mellem det indre og det ydre, rummet og overfladen.

 

I galleriets seneste udstilling med RD, North i foråret 2008, gentages dette vedvarende spil mellem de faste, solide og stramme former og de mere opløste, organiske og bløde. Serien består af fem glaserede keramiske skulpturer, der med et fælles formelt udgangspunkt dog fremstår vidt forskellige qua divergerende glasurer og farver. Inspirationen til North-serien er opstået ud fra den simple handling at krølle et stykke papir sammen for at smide det ud. Fascinationen ved den form, der opstår ud af papirarkets fladhed, og de rum, der pludselig danner sig og skaber inde og ude, volumen og hulhed i det ellers todimensionelle medie, er således blevet udgangspunktet for de fem keramikformer. Denne simple hverdagshandling, de fleste af os end ikke skænker en tanke, har RD overført til leret, hvor han helt konkret har foldet leret ud til flade “ark”, der derpå er blevet “krøllet” sammen til gigantiske forstørrede “papirkugler”. I modsætning til tidligere arbejder med keramik har kunstneren i denne fremgangsmåde langt mindre kontrol over sit materiale, og det direkte arbejde med overfladen bestemmes her i høj grad af tilfældighed, af lerets folder, fordybninger og hulrum, af glasuren, der løber og samler sig i små fortættede søer eller bliver til fortyndede striber ned over lerets bløde former.

 

Temaet North er opstået efter et besøg i de arktiske egne, hvor kunstnerens årelange fascination af Norden som et både fysisk og mentalt sted, et rum for forestillinger om kulde, is, smeltevand og Nordlys, er blevet konkretiseret gennem seriens fem skulpturer. Skulpturernes amorfe, udefinerbare former indikerer en forestilling om Nord, der både kan indeholde klipper, der er afrundede og blødgjorte af vand gennem tiden; tøbrud og smeltevand, der pibler frem og løber ned over mere massive flader; is og sneformationer, der krystalliserer sig; moslag og skovbund og sommernattens lys og renhed. Som disse arktiske elementer er skulpturerne placeret direkte på gallerirummets gulv uden podier eller piedestaler, men netop i samme rum som beskueren. Denne bevidste intervention i det omgivende rum er ligeledes karakteristisk for RD’s produktion, hvor værkets dialog med rummet, arkitekturen, konteksten og beskueren altid har været nærværende og endog har udmøntet sig i en række stedsspecifikke værker og offentlige udsmykninger.

 

Ved at manipulere og twiste sine materialer opnår RD en direkte kontakt til beskueren og en konfrontation med dennes forventninger og vante forestillinger. De uventede form- og materialeeksperimenter åbner beskuerens øjne op for en anderledes perception af eksempelvis træ, stål og ler, og denne udvidede sensibilitet overfor de ellers “stabile” og “uforanderlige” materialer kan eventuelt påvirke hele vores vante forestillingsapparat og tvinge os til at se og sanse på ny. Ved at udforske og udfordre materialerne udfordrer RD også vores vanebetingede syn på omverdenen. Værkerne bliver dermed et forsøg på dels helt konkret at skabe en åbning i rummet såvel som en åbning i beskuerens bevidsthed; et potentiale og en generator for det rum, den kontekst, og de individer, der omgiver værket.

 

Richard Deacon er repræsenteret på en lang række af museer og offentlige samlinger verden over, her i blandt Louisiana i Humlebæk, Arken Museum for Moderne Kunst i Ishøj, Tate Gallery i London, MoMA i New York, Centre Georges Pompidou i Paris, Stedelijk Museum i Amsterdam og Museum of Contemporary Art i Tokyo. Han arbejder p.t. på en offentlig udsmykning til Madison Square Park i New York samt en soloudstilling på Fondation Maeght i St. Paul de Vence i Frankrig. Desuden underviser han på École des Beaux Arts i Paris og deler således sin tid mellem Paris og London, hvor han er bosiddende og har sit atelier. RD har tidligere udstillet i Galleri Susanne Ottesen med soloudstillingen From Tomorrow, november 2003 – januar 2004, samt med fællesudstillingen “Richard Deacon – Ian McKeever” i 1999.

 

Inger Marie Hahn Møller, mag.art. i kunsthistorie