Gravity Sculptures, 2016.

(Exhibition text – DA)

Jiri Georg Dokoupil, Gravity sculptures

03. juni – 12. august 2016

 

Jiri Georg Dokoupils nye bronzeskulpturer fremtræder et sted mellem figuration og formløshed. De er blevet til ved at overhælde fundne masseproducerede figurer – buddhaer, madonnaer, kristus på korset, tyrefægtere, skibe m.v. – med maling og støbe resultatet i bronze. Bronzerne er herefter patineret i forskellige nuancer.

 

De fundne masseproducerede figurer er som følge af deres reproduktion forbundet med tabet af aura i varernes verden; det er ting som vi normalt møder som kopier eller “simulakrer” i uendelige serier. De tilhører også en gruppe af objekter, som man kunne kalde for religiøs eller sentimental kitsch, som måske alligevel kan oplades med en form for flygtig aura. Overhældningen med maling udvisker figurernes træk og transformerer dem til former, der kan virke skiftevis humoristiske, groteske, gådefulde eller uhyggelige. Deres tilvirkning associerer desuden til den måde ting undertiden tildækkes eller opsluges, hvis de efterlades i naturen.

 

De nye skulpturer er også i høj grad processuelle værker. Samtidig med, at identifikationen af figurerne bliver utydelig, træder processen frem som et selvstændigt sprog delvist udover det bevidst intenderede. Proces er i værkerne især til stede i deres henvisning til tyngdekraften, og i måden hvorved tyngdekraft medbestemmer malingens udtryk. Både interessen for det procesæstetiske samt henvisningen til religiøse og massekulturelle ikoner er gennemgående i Dokoupils værk. Skulpturerne har på den måde en oplagt forbindelse til flere af maleri-serierne gennem de seneste årtier.

 

Udover bronzeskulpturerne indeholder udstillingen også nye malerier malet med sæbebobler blandet med pigment. Dokoupil lavede sine første såkaldte “sæbeboblemalerier” i 1992-93; han har sidenhen videreført og udbygget teknikken i forskellige retninger. Vi viste i 2013 et udvalg af disse malerier med metallisk farvede sæbebobler på sort grund. I kontrast til disse består de nye malerier på udstillingen alle af farvede sæbebobler på farvet grund. Mødet mellem farve og farve gør det muligt at opleve billedrummet som et totalt felt, fordi baggrund og forgrund her fremtræder som lige intense.