Body Movin’, 2012.

(Exhibition text – DA)

Morten Buch, Body Movin

31. august – 04. oktober 2022

 

Morten Buchs udstilling Body Movin\\\’ på Galleri Susanne Ottesen præsenterer en serie nye malerier, som griber ud og tager fat i beskueren. Udstillingens titel refererer både til værkernes fysikalitet, og til den energi man oplever i mødet med disse. Med deres kraftige og umiddelbare penselstrøg og skarpe farvesammensætning præsenterer de en handling, en bevægelse og en energi man bliver draget af. I mødet med værkerne etableres en sammenhørighed mellem kunstner og beskuer gennem oplevelsen af maleriets strøg og bevægelse. Beskuerens blik bliver guidet rundt på billedfladen, og i denne handling deler man værkets skabelsesproces med kunstneren, og herigennem et fælles nu.

 

Værkerne træder frem på lærredet som skulpturelle former, som nok tager afsæt i det todimensionelle, men i kraft af deres leg mellem dybde og flade, træder ud i rummet. Buch beskriver denne maleriske proces som at male fra væggen og fremad, for dermed at få værket til at folde sig udad – ikke indad.

 

Morten Buch maler objekter vi kender; telte, sko, vaser, madrasser mm. Motiverne er valgt ud fra deres bevægelsesmønstre og dynamiske egenskaber, som udforsker det fysiske maleris temaer. Hver især udforsker motiverne på deres egen måde rummelighed og fladhed, lethed og tyngde.

 

Buchs værker er ikke umiddelbart følelsesladede. Det er ikke psykologisk men derimod kropsligt maleri. Man oplever værkerne gennem kroppen, man erfarer dem ved at deltage i dem og mærker den kunstneriske intention. Værkerne peger på en handling, på en bevægelse, på en tilstedeværelse og herigennem på vores fysiske egenskab som mennesker, på vores eksistens.