Emil Westman Hertz

alt hvad der var er nu væk, 2014.

(Exhibition text – DA)

Emil Westman Hertz, alt hvad der var er nu væk

22. august – 20. september 2014

 

Emil Westman Hertz’ nye skulpturer er organiske, forgængelige, taktile, amorfe, foranderlige, både simple og komplekse. De indeholder henvisninger til naturen (blomster, termitboer, bjørneklør), kroppen (hoveder, fantasivæsner) og arkitektur (hytter, byer, tårne). De er lavet af voks, gips, bronze og andre skulpturmaterialer kombineret med masseproducerede produkter som medicinæsker, plastikflasker, pap og flamingo. Der er i skulpturerne en markant spænding mellem naturlighed og kunstighed. De er modeller af steder, som findes i virkeligheden og andre steder, som kun findes i fantasien. De udgør også konkrete rum i sig selv, værelser for vores egen krop.

 

Skulpturerne er samlet i grupper og ophobninger, på lave hylder, i vitriner, langs væggen eller direkte på gulvet. Placeringerne kan minde om tingenes orden på et natur- eller kulturhistorisk museum. Det fremhæver de indbyrdes relationer, men samtidig objekternes løsrevethed fra de sammenhænge de oprindeligt kommer fra. Det gælder for naturmaterialerne (ægte eller kopier), men også for de ting som måske eller måske ikke er hentet ud af andre, ikke-vestlige kulturer. Værkerne reflekterer kritisk det blik og de kategorier, vi ser dem med.

 

På udstillingen viser Emil Westman Hertz desuden nye papirarbejder, akvareller, tegninger og fotografier. Også disse er kombineret med hinanden i større helheder, i sammenstød mellem fiktion og virkelighed. Ligesom skulpturerne er de på samme tid fortællende, formelle og flygtige, åbenlyst betinget af tidens gang. Desuden indgår i udstillingen et neon-skilt med ordene alt hvad der var er nu væk samt en udstoppet sort høne. Vores distinktioner mellem indre og ydre, mennesker og dyr og natur og arkitektur nedbrydes gradvist, eller bliver i det mindste en smule mindre absolutte. Der i disse transformationer et slægtskab med shamanisme, panpsykisme (teorien om at alle ting har en sjæl) og andre former for metafysisk tænkning.