Per Mølgaard

so much human, and so much less divine..

05 Jun – 22 Aug 2009

< >

1 / 6

so much human, and so much less divine.., 2009

Installation view

2 / 6

so much human, and so much less divine.., 2009

Installation view

3 / 6

so much human, and so much less divine.., 2009

Installation view

4 / 6

so much human, and so much less divine.., 2009

Installation view

5 / 6

so much human, and so much less divine.., 2009

Installation view

6 / 6

so much human, and so much less divine.., 2009

Installation view

so much human, and so much less divine..

5. juni – 22. august 2009

 

Som titlen – so much human, and so much less divine.. – der er et tekstbrudstykke fra Lou Reed nummeret Dime Store Mystery, antyder, er det store, eksistentielle, følelsesladede og tænksomme tematikker, der udspiller sig, når Per Mølgaard udstiller sine malerier i Galleri Susanne Ottesen fra starten af juni til slutningen af august 2009. Det er kunstnerens første soloudstilling i galleriet, der dog tidligere har vist hans værker på flere gruppeudstillinger.

Per Mølgaard (f. 1969) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, men er bosiddende i Skåne. Netop hjemmet og det nære liv i den skånske natur er centrale elementer i PM’s værk. Kunstnerens tidligere abstrakte og formelle afsøgninger er nu kombineret med figura-tive elementer, hvor sarte stregtegninger i blyant titter frem imellem den fede, mere ekspressive olie. Det formafsøgende og eksperimenterende er dog fortsat en del af PM’s produktion, hvor en gennemgribende udforskning af et formelt greb – fx takker, stråler, kruseduller eller striber – tidligere blev brugt til at generere en bestemt tilstand eller stemning i billedet. I de nuværende værker benyttes fx fugle eller træer på samme måde – som gennemgående elementer, der markerer en stemning. De tematikker, PM kredser omkring i sine værker, har ligeledes været til-bagevendende gennem hele produktionen. Det er tematikker, som indikerer PM’s univers, der er gennemsyret af kontraster som fx det private versus verden derude, det lukkede versus det åbne, tyngde versus lethed, det genkendelige versus det abstrakte eller opløste, det indre versus det ydre, det sarte versus det eksplosive. Verden derude og verden derinde kolliderer enten i et vold-somt uvejr eller i et blidt favntag hos PM.

Til udstillingen hos Galleri Susanne Ottesen har PM skabt en række værker i varierende mål – fra de helt store lærreder på 330 x 290 cm til de mindre, mere intime formater på fx 60 x 60 cm. Dette spring i skala illustrerer netop spændvidden i PM’s værk – Jeg kan lide store ting. Jeg vil lave et billede, som er heroisk og alligevel helt tæt på min hverdag her i Nordskåne, som kunstneren selv udtrykker det. Værkerne bliver således en manifestation af PM’s univers, hvor forskellige scener samples ind i hinanden og skaber en kompleks mosaik af stemningsgivende brikker. I andre vær-ker omkranses en central scene af sværme af sorte fugle eller trækroner, der synes at gro helt ind i himlen. Længsel, lykke og melankoli blandes sammen i de meget poetiske og tyste værker, der dog også indeholder foruroligende, dunkle undertoner, som markerer de mere mørke sider af livet. PM’s værker er tænksomme – og dog kraftfulde, som berørt af en slags malerisk lidenskab. I kraft af det personlige afsæt giver værkerne til tider en fornemmelse af at leve i sin egen boble, der ind i mellem brister og blender sammen med den omgivende verden. Form og indhold smelter sammen i PM’s malerier, hvor de mange lag eller scener antyder erindringens og drømmens mere eller mindre gennemtrængelige lag og komplekse sammensætning. Som i drømmens uni-vers knyttes elementerne sammen på kryds og tværs uden nogen form for stringent logik. Pludselig er uvejret inde i stuen, og pludselig findes hjemmets elementer ude i naturen.

Indholdet i PM’s malerier afspejles således af den fragmenterede, collageagtige form, der bliver et billede på en sindstilstand og på subjektets navigering i de mange forskellige lag i virkeligheden, der kan forekomme både intime og poetiske, tunge, storladne og følelsesladede.