Jesper Rasmussen

Out of Space

09 May – 21 Jun 2008

< >

1 / 3

Out of Space, 2008

Installation view

2 / 3

Out of Space, 2008

Installation view

3 / 3

Out of Space, 2008

Installation view

Jesper Rasmussen
Out of Space
9. maj 2008 – 14. juni 2008

Under titlen Out of Space udstiller Jesper Rasmussen i maj måned en række fotografiske værker, installeret i samspil med et monstrøst, kolossalt skulpturelt værk, Trailerarkitekton, i Galleri Susanne Ottesen.
Jesper Rasmussen (f. 1959) har igennem hele sin produktion arbejdet intenst med at udforske rumlighedens arkitektoniske, funktionelle, formelle, æstetiske såvel som mere filosofiske, sociale og psykologiske aspekter gennem både fotografi, skulptur, installation og film. Som medstifter og
medlem af den progressive kunstnergruppe Solkorset udførte han i perioden 1985-91 en række store installationsprojekter, og interessen for installationens iscenesættelse af rummet, arkitekturen og beskuerens både fysiske og mentale perceptionsapparat er i høj grad fortsat tilstedeværende i Jesper Rasmussens værker, hvad enten det drejer sig om 2-dimensionalt fotografi eller 3-dimenssionelle fysiske strukturer.
Til udstillingen Out of Space har Jesper Rasmussen skabt det monstrøse værk Trailerarkitekton med undertitlen Skaleret og modificeret arkitekton (Alpha, 1923, af Kasimir Malevich) monteret på trailerchassis. Med denne umulige skulptur på hjul peger Jesper Rasmussen direkte på kernen i sit
rumudforskende projekt – nemlig spændingsfeltet mellem det skulpturelle og det arkitektoniske, det æstetiske og det funktionelle, det formelle og det intervenerende. Trailerakitektonet er på én og samme tid trailer, arkitektur og skulptur. Den spiller på et kollaps mellem funktion og dysfunktion, idet den simulerer et mobile home, der alligevel hverken er mobilt eller hjem. I trailerarkitektonet forenes bygningens og skulpturens statiske stabilitet med trailerens mobilitet, og samtidig sendes der via skulpturens stramme og cool udtryk samt værkets undertitel referencer til den russiske konstruktivisme og Kasimir Malevichs formalistiske eksperimenter og arkitektoner fra 1920’erne. Værket sampler således både formalismens æsteticerende,
værkautonome og absorptive tendenser med installationens fysisk intervenerende og publikumintegrerende karaktertræk, hvorved det produktive felt mellem æstetik og funktion accentueres, såvel som at problematikker omkring det velkendte og det fremmede også bliver aktuelle.

I udstillingens fotografier kredser Jesper Rasmussen omkring de samme problematikker, der knytter sig til rum og arkitektur, inde og ude, velkendt og fremmed. I flere fotografiske serier, som fx Off Location, der blev påbegyndt i 2003, og Heimlich fra 2007, har JR bearbejdet og manipuleret
en række både udendørs og indendørs arkitektoniske rum, så de umiddelbart velkendte bygninger og interiører fremstår urovækkende fremmedgjorte. Til Out of Space har Jesper Rasmussen bl.a. digitalt retoucheret et fotografi af Arne Jacobsens ikoniske modernistiske Bella Vista fra 1937, der
nu fremstår sært fremmedgjort med blændede vinduer og døre. Bygningskomplekset får nærmere karakter af monolitisk skulptur end funktionel beboelse, og værket iværksætter således de samme spørgsmål om formalisme, æstetik, skulptur eller arkitektur som den monstrøse skulptur på hjul.