Richard Deacon

North

14 Mar – 03 May 2008

< >

1 / 6

Richard Deacon, North, 2008

Installation view

2 / 6

Richard Deacon, North, 2008

Installation view

3 / 6

Richard Deacon, North, 2008

Installtion view

4 / 6

Richard Deacon, North Winter, 2007

Glazed ceramic, 100 x 95 x 81 cm

5 / 6

Richard Deacon, North - Fruit, 2007

Glazed creamic. 80 x 107 x 93 cm

6 / 6

Richard Deacon, North - Summer, 2007

Glazed creamic, 74 x 78 x 95 cm

North er titlen på den britiske kunstner Richard Deacons serie af skulpturer, der i marts måned udstilles i Galleri Susanne Ottesen. Serien består af fem glaserede keramiske skulpturer, der med et fælles formelt udgangspunkt, men med forskellige glasurer og farver, opnår hver deres specifikke karakter – alle dog udsprunget af det overordnede tema, North.

Richard Deacon (f. 1949) har haft en fremtrædende plads på såvel den britiske som den internationale kunstscene siden 1980’erne. I hans skulpturer arbejder han med en skala der rækker fra objektet til det monumentale, og de strukturer, han skaber, relaterer sig til såvel kroppen og det anatomiske som til det arkitektoniske og industrielle.

Deacons produktion som helhed er karakteriseret ved en vedvarende undersøgelse af materialet og formen. Igen og igen forsøger han at udforske et givent materiales iboende potentialer – og at manipulere det i en grad, hvor det ikke længere synes naturligt for dette materiale. Bearbejdningen og det nye udtryk tvinger os til at se på materialet med andre øjne. Deacon tager således respektfuldt udgangspunkt i et materiales givne karakteristika, men former og manipulerer på samme tid dette materiale, hvorved nye udtryk, former og karakteristika opstår – udtryk der ofte strider mod den gængse fornuft, vores vante forestiller samt materialernes fysiske karaktertræk.

Deacons monumentale træskulpturer, hvor træet for det første kommer til sin ret som træ – med årer, knaster og ar – men samtidig også bliver formet, svunget og manipuleret på en måde, der er ganske unaturligt for træ, er et godt eksempel på denne fortløbende udforskning og udfordring af et materiales iboende muligheder. Ligeledes Deacons keramiske skulpturer, hvor det skrøbelige keramik hos Deacon bliver brugt i et for keramik usædvanlig stort format samt i stramme, geometriske former, der ligger langt fra lerets ellers bløde natur. Der sker et clash mellem det porøse, fragile materiale og det solide, monumentale udtryk. Dette clash er også på spil i serien North, hvor de fem skulpturer umiddelbart synes robuste, tunge og massive, men ved eftersyn forbløffer beskueren ved deres sarthed og det skrøbelige materiale. Her arbejder Deacon dog i modsætning til tidligere keramiske værker med en direkte opmodellering af leret, der giver North-serien en langt mere blød, organisk overflade, som opløser de stringente, geometriske former og skaber et spil mellem det hårde og det bløde, det stramme og det modellerede.

Deacon leger med naturlovene, tyngdekraften og materialernes klassiske karakteristika, på en måde hvor såvel materialerne som vores perception af dem afprøves, twistes og udfordres og hvor det nye udtryk endvidere ofte relaterer sig specifikt til dets omgivelser, kontekst og publikum, der må percipere, sanse og opleve på ny overfor de ellers velkendte, klassiske materialer, der nu twister, forskyder og skalerer sig ganske anderledes.