Group Exhibition

Cut & Paste

27 Feb – 18 Apr 2009

< >

1 / 8

Troels Wörsel, Untitled, 2009

Acrylic painted on the wall, 470 x 725 cm

2 / 8

Martin Erik Andersen, misfit, vicariously, 2009

Wool, acrylic knit, steel, painting, mp3 player, speakers, 169 x 52 x 55 cm

3 / 8

Cut & Paste, 2009

Installation view

4 / 8

Future Landscape, Ruins and Faces, 2009

Ann Lislegaard, pigment print, coloured frames, 62.5 x 49 cm, ed. 3

5 / 8

Cut & Paste, 2009

Installation view

6 / 8

Cut & Paste, 2009

Installation view

7 / 8

Cut & Paste

Installation view

8 / 8

Cut & Paste, 2009

Installation view

Martin Erik Andersen, Peter Callesen, Arturo Herrera, Emil Westmann Hertz, Yoshiaki Kaihatsu, Ann Lislegaard, Pernille With Madsen, Per Mølgaard, Kirstine Roepstorff, Rosemarie Trockel, Jasper Sebastian Stürup, Lawrence Weiner, and Troels Wörsel

Cut & Paste

27.  februar – 18. april 2009

 

Gruppeudstillingen Cut & Paste, der vises i Galleri Susanne Ottesen i marts-april måned, vil kredse omkring collage- og montageprincippet både i den klassiske, konkrete forstand med papir, saks og lim som medier, men også i en mere overført betydning, hvor allerede eksisterende objekter, materialer eller udtryk tages ud af deres gængse kontekster og placeres – eller pastes – ind i nye sammenhænge og derved danner nye, komplekse udtryk, hvor flere, eventuelt kontrasterende verdener mødes.

Kunstnerlisten omfatter 13 både internationale og danske kunstnere, der alle på forskellig vis netop arbejder med at cutte og paste divergerende udtryk ind i nye kontekster – med alt fra konkret “klippe-klistre”-collage over digitalt manipulerede udtryk, lyd, lys, film, maleri, skulptur og installation.

Historisk set har collagen været et medie med iboende politisk potentiale, som fx blev aktualiseret af den historiske avantgarde med bl.a. Hannah Höch, Max Ernst og Dadas brug af fotomontagen som et udtryk med mulighed for direkte dialog, der samtidig twister signifikationen og inkorporerer humor og det surreelle i lagene. 1920’ernes fotomontager karakteriseres af en dobbelthed i udtrykket, hvor den forførende billedfascination og legen med de eksisterende udtryk, der dekonstrueres, muteres og samples på ny, kobles med de mere politiske og samfundskritiske undertoner, som lurer bag de ofte æstetiske kompositioner. Samme leg med samtidens visuelle register findes i nutidens brug af collagen som udtryksform, hvor vores visuelle kultur i bred forstand ofte udgør udgangspunktet for kunstnernes sampling på kryds og tværs af forskellige billedspor, materialer og praksisformer.

Kunstnerne på Cut & Paste arbejder med collage-princippet på så vidt forskellig vis som med den traditionelle collages underspillede dobbelttone, med collagen som en slags personlig akkumulation af objekter og fragmenter, der får karakter af visuelle, dagbogsagtige registreringer fra det private pulterkammer, med “readymadecollagen”, hvor allerede eksisterende objekter samples ind i en ny kontekst, med collagens som et medie der fremhæver visse fixpunkter fra den visuelle kultur, der omgiver os, eller helt enkelt – som en af de deltagende kunstnere, Lawrence Weiner, udtrykker det – med collagen som something put somewhere else for the reason of communication.

På udstillingen kan man således blandt andet opleve en dekonstrueret hjemmestrikket og hjemmefarvet sweater fra 1979, hvorfra et fragmenteret, samplet lydspor summer, et monstrøst rum i rummet bygget op af 200 kilo flamingoemballage, et gigantisk vægmaleri på 5 x 7 meter, der er cuttet og pastet direkte på gallerivæggen, og endelig mere intime papircollager med diamantstøv, stoffer og objekter.