18 Aug - 16 Sep 2000
Stig Brøgger
Some of Those Days
Stig Brøggers (f. 1941) mangeartede værk, der tæller alt fra fotografi, maleri og skulptur, har gennem hele kunstnerens produktion været markeret af en iboende kontrastfuldhed og tvetydighed. Kunstneren favner således både det stramt minimalistiske, det konceptuelle og semiotiske, såvel som det mere løsslupne, kitschede og med lektor ved Kunstakademiet, Carsten Juhls ord “kvantitative”. SB’s produktion skal ses i lyset af 1960’ernes generelle filosofiske og æstetiske nybrud og ændringer af kunstbegrebet. I forlængelse af udviklingen indenfor filosofi og videnskab nedbrydes grænserne mellem det filosofiske og det billedkunstneriske, og der bliver tale om, at billedet og begrebet ikke længere er adskilte. Dette bliver i høj grad betegnende for SB’s tilgang til det billedkunstneriske, hvor en forfinet forståelse af billedsprogets og begrebets forskelligartede udtryksmuligheder og begrænsninger er gennemgående op i gennem hele produktionen.

Read more

Artist profile


Installation view


Installation view


Installation view