5 May - 27 May 2000
Morten Buch
Zero Hour
Morten Buch Jørgensen
Jacob Leth Jensen


MB’s værker kræver noget af beskueren, der ikke blot kan trække på det tillærte register af koder for oplevelsen af ‘Kunsten’ og ‘det Skønne’, og denne nye betragterposition involverer endog kroppen. For MB’s værker kan endsige karakteriseres som “kropslige” – både i kraft af den meget fysiske maleteknik, der giver lærrederne en taktil tekstur med fede lag og klumper, hvor malingen til tider synes påsat nærmest ubearbejdet – men også i kraft af objekternes direkte relation til kroppen: En sko, en madras og en sofa er alle objekter, der relaterer sig til kroppen, og med de twistede perspektiver, deforme megasizes og intense, sanselige og vellystige farver, indvirker værkerne direkte på beskuerens krop, der ganske desorienteres i forhold til størrelse, farve og perspektiv. Beskuerens krop må sanse og navigere på en ny måde i forhold til disse helt almindelige objekter, den ellers er så vant til at være i berøring med.

Artist profile


Installation view


Installation view


Installation view


Installation view